De laatste loodjes

Het eind komt inzicht.  De tweede ploeg vertrek,  het kamp wordt steeds kleiner. De laatste dagen moet er hard werken gewerkt. We staan zelfs eerder op om de klus geklaard te krijgen: om 5 uur… We hebben het grote blok om af te krijgen en nog een paar stroken sediment om op botten te checken. […]

Het grote blok vol triceratopsbotten

Het grote blok, de uitdaging van 2017

De uitdaging voor de opgraving van vijf weken is tweeledig.  We willen de twee grote blokken beneden (A site) gereed maken voor transport en we willen onderzoeken of het bonebed nog verder loopt. Van boven (de B site) moeten de grenzen van het bottenveld verkend worden. Mijn persoonlijke uitdagingen ligt in eerste instantie bij de […]

nasal bone

Einde in zicht

Ook mijn laatste dag op de digsite mag er zijn. Hij begint met een interview door Servaas van National Geographic. Hij maakt er een filmpje van voor op de website van NG. De ochtend is verder gevuld met mooie vondsten. Wat er in kort tijdsbestek werd gevonden op de site boven: Een therapode tand oftewel […]

opgraving beneden met graafmachine en gips

26 tot 29 augustus

We zijn aan de slag! Op twee plekken zelfs.  De eerste is onbedoeld. In de laag die we willen verwijderen om bij de juiste laag te komen zijn een paar botten tevoorschijn gekomen. Wat op het eerste gezicht wat onbelangrijke fragmenten lijken te zijn,  blijken een triceratops-hoorn en deel van het nekschild te zijn. Dit […]