Dit is een bijzonder geopaliseerd fossiel. Waarschijnlijk is het een kolonie van mosdiertjes (Bryozoa sp.). Deze diertjes filteren het water voor voedsel.  Het grootste deel betreft gewone opaal. In één stukje zit blauw kleurenspel. Deze opaal is mogelijk afkomstig van de silica in de filter armpjes.

Dit fossiel is afkomstig Cooper Pedy, Australië. Het fossiel komt uit marine afzettingen van het Aptien – Albien/Onder Krijt en is circa 100-125 miljoen jaar oud (formatie “Bull-dog shale”). De opalisatie heeft waarschijnlijk pas 15-20 miljoen jaar geleden plaats gevonden.  De opaal is dus minder oud dan het fossiel….

Mosdiertjes komen vandaag de dag nog steeds voor. Ook in Nederlandse wateren.

Gewicht 1,8 g
Afmetingen 24 × 10 × 5 mm